beatasokolowska.pl

„10 pytań do Radnego Rady Miejskiej Pana Zbigniewa Dąbkowskiego”

Z wielką przyjemnością publikuję odpowiedzi na zadane przez nas pytania, które otrzymałam wczoraj na skrzynkę e- mail od Pana Zbigniewa Dąbkowskiego. Cieszę się że obydwaj Panowie mają odmienne stanowisko od pozostałych radnych w kwestii niniejszej akcji, dziękując jednocześnie za uczestnictwo w niej. Zadane przeze mnie pytania, których autorami jesteście także Państwo powinny być potraktowane jak każde inne pytanie i doczekać się odpowiedzi bez uciekania się do wskazywania, że jest to niepotrzebne. Ostatni artykuł Aktywność (nie) wskazana obrazuje zupełnie coś innego.

No cóż absolutnie zgadzam się z Państwa opinią, że potraktowano nas mało poważnie i mam głęboką nadzieję że za niecałe cztery lata odpowiemy wspólnie pozostałym radnym, że spotkania w kampanii wyborczej z nami mieszkańcami również nie są potrzebne. Zapraszam do lektury.

Kiedy nasze dzieci będą mogły korzystać w boiska przy szkole podstawowej w godzinach popołudniowych?

7
Zarządcą i administratorem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej jest Pan Burmistrz. W wypowiedzi zamieszczonej na portalu Gazety Piskiej 12.09.2012r. Pan Burmistrz zapewniał – cytuję – ,,W roku szkolnym w   godzinach przedpołudniowych boiska będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego młodzieży szkolnej. W godzinach popołudniowych i wieczornych służyć będą bezpłatnie wszystkim zainteresowanym uprawianiem sportu.’’

Jak życie pokazało boisko to w godzinach popołudniowych jest zamknięte i świeci pustkami. Nawet tak prosta obietnica sprawia naszej władzy wiele trudności, żeby ją spełnić. W tej sprawie kilkakrotnie zgłaszałem interpelacje i stawiałem wnioski na komisjach. Tłumaczeniem Pana Burmistrza jest konieczność zatrudnienia opiekuna obiektu. Twierdził, że dzieci czy też młodzież pozostawiona bez opieki mogą szybko zdewastować będące tam urządzenia. Moim zdaniem jest to kompletny brak zaufania oraz mierzenie wszystkich jedną miarką.

Kolejny raz poruszę tę sprawę na najbliższym posiedzeniu komisji.

Czy jest możliwość zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci w godzinach popołudniowych na obiektach sportowych w naszym mieście?

Przede wszystkim wszystkie obiekty winne być w pełni dostępne dla społeczeństwa. Dostęp i sposób korzystania z nich powinien być uregulowany regulaminem każdego obiektu. W naszym miasteczku i gminie wiodącym sportem jest piłka nożna. Są prowadzone zajęcia szkoleniowe dla wielu grup wiekowych w tej dyscyplinie. Jednak są też dzieci i młodzież, która nie jest zainteresowana szkoleniem piłkarskim. Należy dołożyć wszelkich starań, by stworzyć alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla tych pozostałych. Zorganizowanie tego pozostaje w gestii samorządu. Ja ze swojej strony wielokrotnie wnioskowałem na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej o skoordynowanie funkcjonowania całego sportu w naszej gminie, w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich obiektów sportowych. Do chwili obecnej niektóre z nich po południu są zamknięte. Należało by też zdobyć informacje, na jakie zajęcia jest największe zapotrzebowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, i w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych gminy, takie zorganizować. Odpowiadając na pytanie; Możliwość zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w godzinach popołudniowych istnieje.

Za zorganizowanie tego odpowiedzialny jest Samorząd. Samorząd jest właścicielem i administratorem obiektów sportowych.

Mówił Pan w kampanii wyborczej  o klasach sportowych. Jaka jest szansa by takie klasy powstały?

Na Komisji Oświaty zgłosiłem już kolejny wniosek, aby od 01.09.2015r. w szkołach podstawowych reaktywowano klasy sportowe. Członkowie komisji jednogłośnie wniosek ten poparli, zaznaczając, by nauczyciele wychowania fizycznego zorientowali się czy będzie zainteresowanie wśród uczniów i rodziców nauką w klasach sportowych. W mojej szkole zgody rodziców przyniosło 13 dziewczynek i 13 chłopców. Wystarczająca ilość, by utworzyć klasę sportową. Następnie otrzymaliśmy od Dyrektora ZOPO pismo z dziesięcioma pytaniami na temat możliwości funkcjonowania klas sportowych w naszej szkole. Biorąc pod uwagę doświadczenia z prowadzenia oddziałów sportowych w poprzednich latach, odpowiedzieliśmy na pismo.

Po pewnym czasie Dyrektor Szkoły otrzymał odpowiedź negatywną. Jednym z zarzutów był brak dostępu do lekarzy i gabinetów odnowy biologicznej. Kolejnym – brak kontynuacji w gimnazjum, gdyż tam nie ma zainteresowania ze strony Pani Dyrektor.

Gdy chce się kogoś uderzyć, to kij zawsze się znajdzie. Tylko dlaczego mają na tym tracić dzieci? Myślę, że kolejny wniosek powinien wypłynąć od rodziców i skierowany powinien być bezpośrednio do Pana Burmistrza.

Jakie jest Pana zdanie na temat podupadających budynków po byłych zakładach w naszym mieście? Czy nasza gmina ma pomysł na to by ściągnąć tutaj jakieś firmy?  Czy jakieś kroki podjęła? Czy dyskutowaliście o tym problemie na spotkaniach, komisjach, sesjach z burmistrzem?

Podupadające budynki po byłych zakładach pracy w naszym mieście nie są własnością gminy. Mimo wszystko usytuowane są na jej terenie. Niezagospodarowane odstraszają swoim wyglądem i psują wizerunek miasteczka. Na ten temat była prowadzona dyskusja w minionej kadencji. Na dyskusji jednak się skończyło. Władzy brakuje determinacji, by ożywić te miejsca, gdzie dawniej wiele osób miało miejsca pracy. Przecież to Burmistrz powinien być kreatorem rozwoju gminy, mieć pomysły na zagospodarowanie tych pustych budynków, powstawanie nowych miejsc pracy oraz przedstawiać je Radzie Miejskiej do konsultacji. Od kilku lat jedynymi miejscami pracy, jakie powstają w naszej gminie, to roboty publiczne i pace interwencyjne finansowane w dużej mierze z naszych podatków czy też kredytów.

Obawiam się, że tak będzie przez całą kadencję. Obecna władza doświadczeniem ostatnich wyborów wie, że elektorat wyborczy najłatwiej pozyskać wśród osób bezrobotnych. Temat poruszę na posiedzeniu Komisji Finansów.

Ile i jakie interpelacje złożył Pan jako radny?

  1. Utworzenie klas sportowych od roku szkolnego 2015/2016.
  2. Powołanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  3. Przygotowanie plaż miejskich do sezonu od 1 maja.
  4. Zmiany Uchwały NR. Sprzedaż alkoholu
  5. Przedstawienie rozwiązania problemu rozlokowania czterech klas I od nowego roku szkolnego 2015/2016. w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. Przypomnę, że na początku tego roku szkolnego było duże zamieszanie z brakiem przygotowania jednego pomieszczenia dla klasy pierwszej. Od nowego roku będziemy mieć cztery klasy pierwsze. Na to pytanie od stycznia tego roku nie otrzymałem odpowiedzi.
  6. Wydłużenia godzin funkcjonowania Orlika przy Gimnazjum w Białej Piskiej w związku z okresem letnim.
  7. Opracowanie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego.
  8. Stworzenie długoterminowego harmonogramu remontu dróg gminnych zgodnie z opracowanymi przez Komisję Budownictwa kryteriami, żeby mieszkańcy mieli jasną informację kiedy i która droga jest przewidziana do remontu w danym roku oraz dlaczego.

Dlaczego na stronie urzędu nie publikuje się protokołów i nagrań z sesji?

To pytanie należałoby raczej zadać Przewodniczącemu Rady. Ja osobiście jestem za całkowitą jawnością życia publicznego. Wraz z Panem Adamem Ożarowskim wnioskowaliśmy o organizowanie sesji w soboty lub w godzinach południowych, żeby osoby pracujące mogły, gdy mają taką potrzebę, uczestniczyć w obradach. Jeżeli chodzi o nagrania, to nie wiem dlaczego nie są publikowane. Przecież każda sesja jest nagrywana przez pracownika urzędu. Widocznie nagrania są zachowane do prywatnej dyspozycji P. Burmistrza, gdyby zaszła konieczność skorzystania z nich, by komuś coś udowodnić. Temat poruszę jeszcze raz na komisjach.

Czy mógłby Pan wymienić inwestycje jakie będą realizowane w tym roku w miejscowości Biała Piska?

W miasteczku Biała Piska w tym roku przewidziane są tylko remonty budynków komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie gmina jest udziałowcem i zagospodarowanie terenów przy blokach przy ul. Piłsudskiego. To tylko tyle. Apogeum inwestycji było jesienią ubiegłego roku. Płatności za niektóre inwestycje zeszłoroczne realizujemy w tym roku.

Czy będzie budowany basen w Białej Piskiej? Czy będzie Pan za czy przeciw? Odpowiedź proszę uargumentować.

W Białej Piskiej w najbliższej przyszłości nie będzie budowany basen. Z racji swojego zawodu zawsze byłem za rozwojem bazy rekreacyjno-sportowej. Jeżeli obecna władza zadba o to, by mieszkańcy naszej gminy mieli pracę, jeździli po wyremontowanych drogach, szkoły były ocieplone, a młodzież zechce tutaj pozostać, to następnie możemy się zastanawiać czy stać nas teraz na budowę basenu. A jeszcze bardziej nad tym, czy udźwigniemy koszty jego funkcjonowania. Przecież to było tylko hasło wyborcze Pana Burmistrza i tak to postrzegajmy.

Czy nie uważa Pan, że należałoby urozmaicić imprezy które odbywają się w naszej gminie? Czy ma Pan jakieś pomysły, które zaproponowałby Pan mieszkańcom?

Przede wszystkim nasza gmina do chwili obecnej nie wypracowała sobie imprezy sztandarowej. Takiej, która by wyróżniała ją na tle innych gmin. Swojskiej, niepowtarzalnej, oddającej klimat i charakter naszej społeczności. Od lat są to powtarzające się festyny, na których tylko muzycy się zmieniają. Frekwencja na ostatnich uroczystościach pokazuje, że i one już się znudziły. Uważam, że mamy zdolne społeczeństwo: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. To ich w pierwszej kolejności trzeba promować na naszych scenach, zgodnie z powiedzeniem ,,cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Przepraszam, do takich imprez można zaliczyć Święto Tańca. To dzięki Pani Iwonie Nerkowskiej w dużej grupie naszej społeczności został zaszczepiony taniec towarzyski i jest ich pasją do chwili obecnej.

MGOK może poszczycić się wspaniałą działalnością. Mamy możliwość w naszym miasteczku obejrzeć spektakle teatralne, wysłuchać koncertów smyczkowych czy też wziąć udział w innych propozycjach kulturalnych. Moim zdaniem ta dziedzina naszego życia, jak wiele innych, powinna być całkowicie odpolityczniona. Przecież organizatorem czy też współorganizatorem każdej imprezy organizowanej przez MGOK jest Burmistrz. Każdą nagrodę funduje Burmistrz, oczywiście zakupioną z naszego budżetu. Kult jednej osoby. Jakiś czas temu już to przerabialiśmy.

Myślę, że pracownicy Domu Kultury mają wiele wspaniałych pomysłów tylko trzeba pozwolić im swobodnie działać.
Czy jest Pan za czy przeciw farmom wiatrowym? Odpowiedź proszę uargumentować.

Osoba, która otrzymała mandat zaufania społeczeństwa powinna być jego reprezentantem w stosunkach z panującą władzą. Radny winien pilnować interesu ludzi, którzy go wybrali. Praktyka pokazuje często inaczej. Radni w wielu przypadkach tylko przed wyborami są jednymi z nas. Po nich zaś mówią jednym głosem, oczywiście podanym przez Pana Burmistrza. Wracając do pytania, to jestem za budową farm wiatrowych tam, gdzie mieszkańcy nie protestują. Reprezentując swój okręg wyborczy – Osiedle Witosa oraz mając na uwadze głos mieszkańców Osiedla Robotniczego, byłem przeciwny usytuowaniu najbliższej turbiny wiatrowej.


 

Comments

comments