beatasokolowska.pl

Archiwum: Marzec 2014

Projekt „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” w ramach Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”. Projekt realizowany jest wspólnie z Rejonem Alytaus. Całkowita wartość projektu około: 4,6 mln w tym dofinansowanie 85% : około 4 mln. W ramach projektu zostanie wybudowany profesjonalny obiektu lekkoatletycznego – stadion przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Projekt jest w trakcie realizacji

Czytaj dalej

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 N dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu : około 1,7 mln w tym dofinansowanie : około 1,2 mln

Czytaj dalej

Projekt pn. „Wzrost Sprawności Systemu Grzewczego Budynków Dydaktycznych Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”, dofinansowanego kwotą 537.010 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt wykonanych prac to blisko 1,8 mln zł. Projekt polegał na termomodernizacji budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Czytaj dalej

„Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” Całkowity koszt projektu to blisko 12,5 mln zł. Środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa pokryły 85% całkowitej wartości projektu- około 10,6 mln. Dzięki projektowinowa siedziba PMOS w Piszu posiada ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej, w tym 40 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, pomieszczenia na warsztat szkutniczy, hangary, suszarnie sprzętu żeglarskiego, sale […]

Czytaj dalej

Projekt „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 ma całkowitą wartość około 10,4 mln w tym dofinansowanie 90% około 9,4 mln. W ramach realizacji projektu w Powiecie Piskim wykonano termomodernizację oddziałów noworodkowego i dziecięcego wraz z pionem administracyjnym w SP ZOZ (Szpital Powiatowy w Piszu), wybudowano nowoczesną kotłownię przy Zespole Szkół […]

Czytaj dalej

Projekt „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Całkowity koszt projektu: około 350 tyś zł w tym dofinansowanie: ponad 290 tyś. zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono między innymi piec hartowniczy do pracowni obróbki cieplno – chemicznej, podnośnik kanałowy, tester przeźroczystości szyb, urządzenie do wyważania kół, czujnik nadmiaru […]

Czytaj dalej

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz, Etap I – od km 11+ 036,96 do km 20+850,00 – odcinek Cierzpięty – Orzysz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Całkowita wartość projektu około 10 mln w tym dofinansowanie: około 7,3 mln.

Czytaj dalej

Projekt pn. „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”. Projekt zrealizowany wspólnie z Rejonem Alytaus. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności rozbudowy i modernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, zakupiono sprzęt wodny: żaglówki OMEGA, silniki do żaglówek, kajaki, przyczepa do przewozu kajaków. Całkowita wartość projektu: 1,5 mln w tym dofinansowanie 85%: 1,3 mln.

Czytaj dalej

 Szanowni Państwo, wraz z głosowaniem, które odbyło się 30 listopada definitywnie zakończyły się wybory samorządowe 2014. Wybraliśmy nowe władze na kolejne cztery lata, wybraliśmy tym samym kierunek w jakim zmierzać będzie nasza gmina. Nie wnikając w to, czy jest to wybór dobry czy zły, szanując wolę większości głosującego elektoratu – Państwa, pragnę podkreślić, że wybrany burmistrz powinien uszanować także tych, którzy mieli […]

Czytaj dalej

Urodziłam się 17 lutego 1975 roku w Toruniu. W Gminie Biała Piska mieszkam od 1998 roku.  W 1996 roku ukończyłam Pomaturalną Szkołę Samorządu Terytorialnego w Białymstoku i uzyskałam tytuł technika administracji o specjalności administracji samorządowej. W 2001 roku ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki na wydziale pedagogicznym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Odbyłam również liczne kursy i szkolenia związane z działalnością samorządu. Prywatnie… Od 1994 roku […]

Czytaj dalej