beatasokolowska.pl

Archiwum: Czerwiec 2014

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Białej Piskiej miała miejsce w czwartek, 26 czerwca. Sesja ta, z punktu widzenia samorządu terytorialnego, była bardzo istotna. Można powiedzieć wręcz kluczowa dla funkcjonowania gminy. Jednym z jej głównych tematów było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2013 r. Powyższe kwestie są ściśle związane z udzieleniem bądź nie absolutorium burmistrzowi. Powyższe sprawy radni przyjęli bez […]

Czytaj dalej

Projekty oraz inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych są ważnym elementem działań nakierowanych na rozwój, zmiany, a przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców. Programy Operacyjne RPOWiM oraz POKL w skali Powiatu Piskiego przyniosły realizację 54 projektów o łącznej wartości dofinansowania przeszło 71,8 mln zł. Dane te dotyczą jedynie samorządów terytorialnych oraz jednostek im podległych. Skala działania oraz poziom finansowania robią wrażenie. 71,8 mln zł […]

Czytaj dalej

Każdy mieszkanie zarówno gminy jak i powiatu ma prawo uczestniczyć w obradach organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie inaczej jest w przypadku Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Każdy może przyjść na sesję i zabrać głos. Z takiego właśnie prawa skorzystałam podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, która odbyła się 5 czerwca br. Moja obecność na sesji oraz zabranie w jej trakcie głosu nie było przypadkiem. […]

Czytaj dalej