beatasokolowska.pl

Archiwum: Luty 2015

Witam, Ostatnio na stronie internetowej jednej z lokalnych gazet pojawił się artykuł „Sesje Rad Miejskich. Przed czy po południu?”. Autor napisał m.in., że: „(…) Nie mogę sobie pozwolić na wyjście z zakładu w godzinach pracy. Mam prawo wiedzieć, o czym się dyskutuje. Chciałem wyrazić swoją opinię, lecz nie mogłem. Skoro jest demokracja to dajmy obywatelom szansę wypowiedzi (…)”. Kiedy w grudniu ubiegłego roku napisałam pismo […]

Czytaj dalej

„Obiekty sportowe przy naszych szkołach zostały wybudowane i wyremontowane z myślą o naszej młodzieży, a także o nieco dojrzalszych mieszkańcach. Inwestujemy w zdrowy styl życia, aktywną formę wypoczynku naszych mieszkańców. W roku szkolnym, w godzinach przedpołudniowych, na boiskach prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych i wieczornych z boisk bezpłatnie mogą korzystać wszyscy zainteresowani uprawianiem sportu. „(…) korzystajcie z tych boisk jak najczęściej, aby tętniły życiem sportowym […]

Czytaj dalej

„Czas wyborów już się skończył. Obecny czas to czas pracy”. Trudno nie zgodzić się z takim stwierdzeniem Pana Burmistrza. Czas wyborów faktycznie się skończył, nie należy jednak zapominać o deklaracjach składanych przed wyborami: „W gminie mamy do wykonania jeszcze wiele zadań i do pokonanie wiele problemów. Łatwiej będziemy je rozwiązywać, jeśli wszyscy będziemy razem, jeżeli będziemy umieli rozmawiać nawet o trudnych sprawach […]

Czytaj dalej

List pt. „W protokołach „brak wiadomości” porusza ważną dla wszystkich mieszkańców gminy kwestię. Jawność działania organów władzy publicznej, w tym również rady gminy oraz jej komisji, wynika z ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. Zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). Jednak, jak pokazuje życie, […]

Czytaj dalej