beatasokolowska.pl

Burmistrz jasnowidz

U2

Prawdziwy jasnowidz to skarb. Przewidzi przyszłość, ochroni nas od wszelkich złych przygód, przysporzy dóbr materialnych i nawet da szczęście. Co może być lepszego? Chyba tylko włodarz obdarzony takimi zdolnościami. To byłoby naprawdę coś. Zanim człowiek o czymkolwiek by pomyślał, władza wychodziłaby już mu naprzeciw, spełniając „przyszłe oczekiwania”. Obdarzony takimi zdolnościami burmistrz budziłby zachwyt i podziw oraz zazdrość innych gmin. Niemożliwe? Pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu pewne fakty świadczące o tym, że jest to możliwe.

Funkcjonujące w naszej gminie Stowarzyszanie Rozwoju i Integracji Środowisk Wiejskich w Gminie Biała Piska z siedzibą w Kowalewie, którego prezesem jest nomen omen Skarbnik naszej gminy na co dzień zajmująca się finansami gminy, podjęło w minionym roku ciekawą inicjatywę. Chcąc poddać renowacji zabytkowy cmentarz Ewangelicki oraz zagospodarować tereny świetlicy wiejskiej, w obu przypadkach obiekty znajdują się we wsi Kowalewo, stowarzyszanie złożyło wnioski do LGD Mazurskie Morze, które pozytywnie przeszyły weryfikacje skutkując otrzymaniem dofinansowania. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła około 50 tys. zł. W tym miejscu można pogratulować sukcesu, jednak nie jest to koniec historii. Stowarzyszenie, chcąc otrzymać dofinansowanie musiało wykazać w złożonym wniosku środki własne, a prawdopodobnie nie dysponując wymaganą kwotą wskazały w tym miejscu środki z budżetu Gminy Biała Piska. W tym miejscu zaczynają się przysłowiowe schody, bowiem podstawą do przekazania pieniędzy z gminnej kasy, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/218/2011 z dnia 27 października 2011 r. stowarzyszanie musi złożyć wniosek o przyznanie takiego dofinansowania.

Sęk w tym, że zgodnie z przyjętym na 2014 r. budżetem nie zabezpieczono środków na tego typu wsparcie. Jednak gdzie jest potrzeba tam i sposób się znajdzie. P. Wojciech Stępniak, będący wówczas Zastępcą Burmistrza przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej, który trafił do Rady Miejskiej z datą 23 kwietnia 2014 r. W projekcie tym zawnioskował między innymi o zabezpieczenie środków wskazując przy tym konkretny cel, a mianowicie na zadania wskazane przez Stowarzyszanie Rozwoju i Integracji Środowisk Wiejskich w Gminnie Biała Piska z siedzibą w Kowalewie. Uchwała została oczywiście przyjęta. Jednak zastanawiający jest fakt, iż dopiero 26 czerwca do gminy wpłynął wniosek stowarzyszenia o dofinansowanie. Tym samym zamiast prawidłowej procedury– środki zostały przyznane zanim ktokolwiek o nie wystąpił. Takie złamanie procedury nie wpłynęło jednak na dalszy tok sprawy. Już następnego dnia po wpłynięciu wniosku, specjalnie powołana komisja, w składzie której znaleźli się urzędnicy gminy dokonała oceny wniosku i zarekomendowała go Burmistrzowi celem „rozważenia możliwości udzielenia dofinansowania w kwocie wskazane we wniosku”.

Rekomendacja komisji była jednak działaniem czysto formalnym. Decyzja zapadła już wcześniej, w kwietniu wraz ze złożeniem projektu uchwały zmieniającej budżet. P. Wojciech Stępniak dysponował wiedzą o potrzebach stowarzyszenia jeszcze przed złożeniem wniosku. No cóż, prezesem stowarzyszenia jest Skarbnik gminy więc nie można się dziwić. Wychodzi na to, że wszystko zostało zaplanowane dużo wcześniej i przeprowadzone bez zachowania procedur oaz zasad przyznawania dofinansowania zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Ciekawe czy na takie traktowanie mogą liczyć także inne stowarzyszenia?

Wszystkie przytoczone informacje można oczywiście zweryfikować na podstawie dokumentów, które pomimo pewnego trudu można uzyskać z Urzędu Miasta i Gminy Biała Piska. Pikanterii całej sprawie przydaje jeszcze jedna kwestia. Tym razem zgodna z prawem. Rozliczenia przekazanych stowarzyszeniu środków dokonuje jak mniemam skarbnik gminy. Wychodzi więc na to, że rozliczający i rozliczany to ta sama osoba. Wychodzi na to, że grunt to mieć znajomości, a resztę się załatwi.

 

http://www.bip.bialapiska.pl/zalaczniki/art/120216082003.pdf

http://www.bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=6406

http://bip.bialapiska.pl/zalaczniki/art/140424140525.pdf


 

 

Comments

comments