beatasokolowska.pl

Gmina Biała Piska – jako jedyna z naszego powiatu – nie przystąpiła do wspólnego opracowania strategii WJM-2020

1,7 miliarda euro – taką kwotę, dzięki programowi „Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020” przyjętemu przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, mają do podziału wnioskodawcy. Niebawem projekt będzie przekazany Komisji Europejskiej. Negocjacje mogą zakończyć się już w sierpniu co oznaczałoby, że jesienią władze województwa mogłyby ogłaszać pierwsze konkursy. Podstawowym trybem wyboru projektów do dofinansowania będzie tryb konkursowy. Oznacza to, że musimy być przygotowani merytorycznie do aplikowania o te fundusze. Pamiętajmy – wygrywają najlepsi!

Kiedy w 2006 roku pracowałam w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, wspólnie z ówczesnym burmistrzem i ościennymi gminami pracowaliśmy nad wprowadzeniem do RPO WiM 2007-2013 projektu kluczowego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM”. Udało się! Projekt zrealizowano w ostatnich latach.

 

 

Podobnie, jak w poprzednim programie (2007-2013) i tym razem samorządy próbowały wprowadzić zapisy do RPO 2014 – 2020 o projektach pozakonkursowych. Dlatego też gminy z naszego powiatu (oprócz gminy Biała Piska) wspólnie z innymi samorządami przygotowały ważny dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”, dzięki któremu mają ogromną szansę otrzymać preferencje w ogłaszanych konkursach, bądź nawet uzyskać możliwość ich dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 będą ukierunkowane w szczególności na działania strategiczne i realizowane w partnerstwie, dlatego też warto działać wspólnie! Jako powiat piski wprowadziliśmy zapisy do wspomnianej strategii WJM odnośnie kilku projektów istotnych dla naszego powiatu. Jednym z nich jest: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze na obszarze WJM oraz podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych poprzez rozbudowę  oddziałów  zakaźnych szpitali powiatowych w Giżycku oraz w Piszu w celu poprawy warunków leczenia pacjentów z terenu Wielkich Jezior Mazurskich i całego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Każda z gmin wprowadziła do tej strategii najważniejsze dla siebie inwestycje. Gminy będą miały możliwość negocjacji projektów jako przedsięwzięć strategicznych w trybie pozakonkursowym. Dla nas niestety już ta droga jest zamknięta! Musimy zdać sobie sprawę, że przystąpienie razem z innymi gminami z naszego powiatu dałoby nam duże szanse na rozwój. Włodarze naszej gminy zdecydowali za nas i samodzielnie podjęli decyzję o braku chęci zawalczenia o to, co dla nas jest ważne.

Link do artykułu „Zarząd przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejne lata”

Link do artykułu „Samorządy opracowały wspólny plan działania”

Comments

comments