beatasokolowska.pl

Gmina Biała Piska na szarym końcu

Projekty oraz inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych są ważnym elementem działań nakierowanych na rozwój, zmiany, a przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców.

Programy Operacyjne RPOWiM oraz POKL w skali Powiatu Piskiego przyniosły realizację 54 projektów o łącznej wartości dofinansowania przeszło 71,8 mln zł. Dane te dotyczą jedynie samorządów terytorialnych oraz jednostek im podległych. Skala działania oraz poziom finansowania robią wrażenie. 71,8 mln zł to dwa razy więcej niż roczne wydatki Gminy Biała Piska, to olbrzymie środki inwestycyjne, która pozwoliły rozwiązać wiele problemów.. Jednak jak w tym zestawieniu wygląda Gmina Biała Piska? Czy kilkuletni okres finansowania tylko z dwóch programów przyniósł jej równie wiele jak innym samorządom? Niestety, analiza zestawienia zrealizowanych projektów nie jest budująca, a wnioski nasuwają się same. Gmina chyba przespała kilka lat i pozwoliła, by olbrzymie środki trafiły do innych. Liczby mówią same za siebie:

W okresie 2007 – 2013 w skali Powiatu Piskiego zrealizowano blisko 100 projektów dofinansowanych z Programów RPOWiM i POKL. Wybrane 54 projekty to działania przeprowadzone przez samorządy terytorialne i podległe im placówki:

  1. Powiat Piski – 9 projektów, kolejne 6 zrealizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu oraz 2 SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu i 1 PCPR (łącznie 18)
  2. Gmina Pisz – 14 projektów.
  3. Gmina Ruciane Nida – 10 projektów.
  4. Gmina Orzysz – 8 projektów, oraz 1 zrealizowany przez ZUK (łącznie 9)
  5. Gmina Biała Piska – 2 projekty oraz 1 zrealizowany przez jednostkę podległą ZEC (łącznie 3).

Wykres 01 a

Powyższe zestawienie nie pozostawia złudzeń. Wazna jest nie ilość zrealizowanych inwestycji, a jakość i poziom ich finansowania. Czy w takim wymiarze Gmina Biała Piska wypada lepiej? Przyjrzymy się bliżej wysokości środków, które trafiły do poszczególnych samorządów:

  1. Powiat Piski – 10,2 mln zł (projekty własne) oraz 25,9 mln – PUP Pisz, 1,1 mln zł SP ZOZ,      0,5 mln PCPR
  2. Gmina Pisz – 16,8 mln zł.
  3. Gmina Ruciane Nida – 4,3 mln zł. *
  4. Gmina Orzysz – 4,7 mln zł. (projekty własne) oraz 4,6 mln zł ZUK.
  5. Gmina Biała Piska – 0,5 mln zł (projekty własne) oraz 2,9 mln zł ZEC. *

Wykres 02 b

516 tysięcy złotych, nie jest to wynik budujący. Sytuację ratuje projekt ZEC-u. Jednak czy ten ostatni jest aż takim sukcesem? Realizowany od 25 sierpnia 2010 r. do 28 grudnia 2012 r. w ramach RPO projekt pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w miejscowości Biała Piska” kosztował ponad 7,5 mln zł. Jest to więc bez wątpienia duże przedsięwzięcie i na pewno było potrzebne. Jednak skala dofinansowania nie jest już tak optymistyczna, jest to zaledwie 2,9 mln zł, czyli około 40% wartości całego przedsięwzięcia. Być może wyższego poziomu współfinansowania w tym przypadku nie dało się uzyskać, co nie zmienia faktu, że była to droga inwestycja dla Gminy.

Pozostałe, zrealizowane przez Gminę Biała Piska w opisywanym okresie, projekty to: „Dajmy szansę wsi – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gminie Biała Piska” dofinansowane kwotą 290.400,00 zł, co stanowiło 100% wartości projektu oraz „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów I – III szkół podstawowych w Gminie Biała Piska”, który także został dofinansowany w 100% – wartość projektu: 225.963,30 zł. Dla porównania w ramach PO KL – w osi działania rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w identycznym okresie Gmina Ruciane Nida zrealizowała 7 projektów o łącznej wartości dofinansowania przeszło 3,2 mln zł (4 projekty dofinansowane w 100%, jeden w 98,33%, a jeden w 85% oraz jeden 88,33%). Porównanie z gminą Ruciane Nida nie jest w tym miejscu przypadkowe. Suma rocznych wydatków budżetowych Gminy Biała Piska (dane za 2013 r.) to 42.416.421,87 zł, w przypadku Gminy Ruciane Nida analogiczne wydatki stanowią 22.300.994,36 zł (w tym 1.152.537 zł wydatków inwestycyjnych). Jak dochodzi do takich sytuacji, że podmiot o większym budżecie, czyli teoretycznie z większymi możliwościami uzyskuje czterokrotnie mniej?

Poprzedni okres finansowania dobiegł końca – efekty przeprowadzonych w jego ramach działań w skali Powiatu Piskiego są doskonale widoczne. W przypadku Gminy Biała Piska nie można natomiast powiedzieć, by ten czas został dobrze wykorzystany. Obecnie rozpoczyna się kolejny, tym razem ostatni okres dużego dofinansowania działań. Każdy samorząd, który chce ten czas należycie wykorzystać i sięgnąć po jak największe pieniądze czynił już od dawna przygotowania. Jest to ostatnia szansa dla naszej gminy.

Źródło danych: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=mapa_dotacji

* Nie ujęto projektu kluczowego pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich”

 

Comments

comments