beatasokolowska.pl

Informacja (nie) publiczna

Potencjał, rozwój i nowe wyzwania społeczności lokalnych Warmii i Mazur – to główne założenia V FORUM INICJATYW LOKALNYCH, zorganizowanego przez olsztyński Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zalesiu pod Olsztynem, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. W ramach wykładów zapoznaliśmy się z założeniami Programów Operacyjnych w nowej perspektywie na lata 2014 – 2020 i uczestniczyliśmy w warsztatach tj. uczenie się przez całe życie, rewitalizacja społeczna, zrównoważony rozwój, edukacja, przedsiębiorczość, młodzież, a także w warsztatach umiejętności społecznych. Oprócz części wykładowej mieliśmy okazję wziąć udział w grze terenowej oraz teatrze w kręgu, targach inicjatyw lokalnych, konsultacjach na temat młodzieży w regionie i panelu dyskusyjnym z przedstawicielami instytucji wdrażającymi Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie.

Na ww. forum było prawie 180 osób! Ilu z Was chętnie wzięłoby udział w takiej inicjatywie? A ilu z Was w ogóle wiedziało o czymś takim?

Organizatorzy takich i podobnych szkoleń przesyłają informacje do gmin z prośbą o jej rozpropagowanie. Kiedy na sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej (26 czerwca) zapytałam burmistrza o to, czy urząd poinformował radnych i sołtysów o takiej inicjatywie usłyszałam, że: skoro te forum „takie fajne” to dlaczego nie zaproszą ich osobiście?

Przykre jest to, że urząd nie informuje o takich inicjatywach, zwłaszcza że w każdej jednostce samorządu terytorialnego jest pracownik, który zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Tym bardziej, że w naszej gminie nie brakuje osób kreatywnych, aktywnych, interesujących się losem naszego miasteczka i chcących działać na rzecz lokalnej społeczności.


Comments

comments