beatasokolowska.pl

Inni mogą, a my?

wmsse telmexMiniony tydzień przyniósł ważną informację dla Gminy Pisz i jej mieszkańców. Informację o tym, że w nadchodzących latach gminę czekają wielomilionowe inwestycje, które pociągną za sobą utworzenie nowych miejsc pracy.

Funkcjonująca w Piszu firma Telmex Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie, w jej ramach, działalności gospodarczej. Wspomniane zezwolenie jest konkretnym zyskiem gminy, gdyż Telmex zobowiązał się tym samym do stworzenia 70 nowych miejsc pracy oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych na poziomie 14,47 mln zł do końca 2017 r.  Zapowiedziane inwestycje to zysk, być może także dla lokalnych przedsiębiorców. To miejsca pracy, będące dużym osiągnięciem w powiecie z ponad 30% stopą bezrobocia. To także podatki, zwiększona konsumpcja osób, które dostaną stałą pracę. To pieniądze, które Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł przeznaczyć na innych. Jak widać Specjalna Strefa Ekonomiczna jest rzeczą niezmiernie istotną dla lokalnej gospodarki i rynku pracy, o którą nie tylko warto, ale przede wszystkim należy zabiegać.

W przypadku Powiatu Piskiego działania związane z ustanawianiem SSE oraz włączaniem w jej funkcjonowanie kolejnych przedsiębiorców odbywa się powoli, jednak konsekwentnie dzięki zaangażowaniu wielu osób zmierza do wyznaczonego celu. Duże sukcesy w tym zakresie ma szanse osiągnąć Ełk, wokół którego położone są tereny przynależne do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Funkcjonująca tam firma planuję zainwestować prawie 190 mln zł. W pierwszym półroczu, w ramach SSSE, przedsiębiorcy uzyskali 16 zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej w ślad za czym poszła deklaracja na inwestycje rzędu 602 mln zł i 220 miejsc pracy. Do tego bilansu zysków należy także dodać deklarację utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, co w obecnych czasach jest w każdym przypadku ważną informacją dla zatrudnionych w tych firmach ludzi. Podobne pozytywne trendy rozwojowe widać w przypadku terenów należących do Strefy w okolicach Gołdapi, gdzie przeprowadzone zostaną inwestycje rzędu 1,7 mln zł.

Wymienione działania związane z SSE to tylko przykłady, jednak jakże obrazowe. W tym miejscu można postawić pytanie, czy przeprowadzanie procedury wprowadzania jakiegoś obszaru do takiej strefy jest aż takie trudne, że dotychczas nikt się tego nie  podjął w naszej gminie? Patrząc z perspektywy Pisza lub Ełku, nie jest to skomplikowane i trudne. Wystarczy wyznaczyć teren, uzbroić go i wpisać w plan zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym krokiem jest zainteresowanie takim działaniem przedsiębiorców zarówno lokalnych, jak i tych poszukujących dobrego miejsca na podjęcie produkcji. Zdaję sobie oczywiście sprawę, iż cała procedura jest procesem czasochłonnym, jednak wartym zachodu w świetle potencjalnych zysków.

Dzisiaj Gmina Biała Piska nie funkcjonuje w ramach SSE i nie widać żadnych symptomów podjęcia działania w celu zmiany tego stanu. Jednak w świetle zmian jakie zaszły w nasze gminie i tych, które niebawem nastąpią, kwestia wyznaczenie terenów pod Strefę jest konieczna i pilna. Obecnie Gmina Biała Piska posiada doskonałe połączenie z Ełkiem dzięki całkowitej modernizacji drogi Nr 667 Biała Piska- Nowa Wieś. Dzięki licznym staraniom samorządowców Powiatu Piskiego utrzymana została linia kolejowa. Oba połączenia komunikacyjne są naszym atutem, który jednakże dotychczas nie został w żadne sposób wykorzystany. Do tej listy dołączyć należy planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku uruchomienie zakładu produkcyjnego w Drygałach, który przyniesie 50 miejsc pracy. Można to skomentować, że co to znaczy 50 miejsc pracy dla …. bezrobotnych. Niby niewiele, jednak jest to zmiana, które wyznacza kierunek dalszego działania.

Reaktywacja zakładu w Drygałach – bez względu na to kto przypiszę sobie tę zasługę – nie może być traktowana jako sukces ostateczny i zamykający sprawę. W tej kwestii, moim zdaniem, należy wykazać się dalekowzrocznością i podjąć dalsze działania w celu ułatwienia działalności firmie, zwiększania zatrudnienia i inwestowania. Jedna firma, która postanowiła podjąć produkcję w naszej gminie to mało, jednak właśnie dzięki niej można pokazać, że dbamy i współdziałamy z inwestorami oraz pracodawcami. Być może w ślad za nią pójdą kolejne, które zapewnią pracę oraz pieniądze, dwie rzeczy tak bardzo potrzebne nie włodarzom, ale mieszkańcom. Kierunek działania jest więc jasny, trzeba tylko podjąć wyzwanie i pracę, która przyniesie profity dla wszystkich.

źródło: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/2803-strefa-ekonomiczna-biznes-ciagnie-do-elku-i-goldapi


 

 

Comments

comments