beatasokolowska.pl

Kasę zgarną inni!!!

Każdy mieszkanie zarówno gminy jak i powiatu ma prawo uczestniczyć w obradach organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie inaczej jest w przypadku Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Każdy może przyjść na sesję i zabrać głos.

Z takiego właśnie prawa skorzystałam podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, która odbyła się 5 czerwca br. Moja obecność na sesji oraz zabranie w jej trakcie głosu nie było przypadkiem. Uczestniczyłam w niej między innymi z powodu odpowiedzi jaką otrzymałam z Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, odnośnie wykonania nowej strategii rozwoju dla Gminy Biała Piska. Potrzebę stworzenia takiego dokumentu podkreśliłam w artykule „Przeterminowana strategia rozwoju”. W przypadku naszej gminy odpowiedź, którą podpisał zastępca burmistrza – Pan Wojciech Stępniak, nie nastraja optymistycznie.

Z przedłożonych mi informacji wynika wprawdzie, że rozpoczęto pracę nad strategią, jednakże poczeka ona do nadchodzących wyborów na opinię nowej rady w zakresie planowanych inwestycji. Wynika z tego, że nowa strategia zostanie uchwalona najwcześniej w 2015 roku. Jest to moim zdaniem niepotrzebna strata czasu i szkoda że tego nie rozumie nasza obecna władza. Mam natomiast głęboką nadzieję, iż moja argumentacja w zakresie strategii trafi przynajmniej do części Radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej, do których zaapelowałam w złożonym podczas sesji wniosku o przyśpieszenie prac nad tym dokumentem i uchwaleniem go do końca br. Jaki będzie dalszy rozwój wypadków? Zobaczymy w najbliższym czasie.

Trudno nie odnieść się jeszcze do jednego elementu obecnej sytuacji w naszej gminie. Świadomość zbliżających się wyborów nie może paraliżować władzy. Mandat uzyskany od ludzi – społeczeństwa jeszcze nie wygasł. Nadal jest aktualny i ważny. Nadal zarówno Burmistrz jak i Radni mają obowiązek reprezentować nas i realizować to, co zadeklarowali w przededniu poprzednich wyborów. Jako mieszkańcy naszej gminy oczekujemy od nich sumiennego i racjonalnego decydowania o naszych sprawach.

Inne samorządy mają już to za sobą i szykują się do aplikowania o fundusze UE. My swój czas w minionych latach dla projektów z RPO WiM 2007-2013 jak również projektów transgranicznych przespaliśmy, w kolejnym artykule przedstawię Państwu wyniki Gminy Biała Piska na tle innych samorządów.


 

Comments

comments