beatasokolowska.pl

Kosztowna modernizacja dróg.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, potocznie określany mianem „Schetynówek” jest formą pomocy samorządom w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i jest realizowany od 2008 r. W tym czasie liczne samorządy dzięki wsparciu państwa podniosły jakość dróg lokalnych. Także na Warmii i Mazurach wiele gmin i powiatów z powodzeniem korzystało z tego programu, który umożliwia realizację potrzebnych inwestycji.

Urząd Wojewódzki w Olsztynie każdego roku przeprowadza nabór projektów o dofinansowanie inwestycji drogowych. Wystarczy złożyć dobrze przygotowany wniosek i zapewnić wkład własny by otrzymać aż 50% rządowego dofinansowania. W bieżącym roku przeszło 53 mln zł wesprze realizację 65 projektów gminnych i powiatowych z czego 41 dotyczyć będzie dróg gminnych. Niestety, opublikowane na stronie olsztyńskiego urzędu wojewódzkiego listy rankingowe wniosków o dofinansowanie w 2014 r. kolejny raz nie wymieniają gminy Biała Piska.

Jak wobec tego z koniecznymi inwestycjami drogowymi radzi sobie nasza gmina?

Miniony rok przyniósł w tym zakresie realizację inwestycji drogowej w miejscowości Szkody. Gmina Biała Piska niestety nie złożyła wyżej wspomnianego wniosku i tym samym I etap modernizacji wymienionej drogi w całości pokryła z własnego budżetu. Tylko w tym przypadku inwestycja o wartości 668.427,73 zł mogła zostać dofinansowana w ramach „Schetynówek” kwotą 334.213,86 zł. Wykonanie modernizacji było bez dwóch zdań konieczne, jednak czy stać nas na taką rozrzutność?

Warto zauważyć, że inne gminy zmobilizowały się do przygotowanie projektów i otrzymały dofinansowanie na swoje drogi np. Gmina Kalinowo – dotacja w kwocie 651.721,00 zł, Gmina Dobre Miasto – dotacja w kwocie 646.738,00 zł. Wykaz wszystkich działań dofinansowanych w bieżącym roku można znaleźć na stronie:

Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w OlsztynieLINK

W bieżącym roku budżet gminy Biała Piska przewiduje modernizację dróg w Nowych Drygałach na kwotę 665.000,00 zł oraz w Komorowie na kwotę 700.000,00 zł. Tylko w przypadku tych dwóch zadań rachunek jest bardzo prosty – moglibyśmy otrzymać dofinansowanie w łącznej kwocie 682.500,00 zł na obydwie inwestycje drogowe, a pozostałą część pokryć ze swojego budżetu.

Analiza ostatecznej listy rankingowej złożonych wniosków na realizację inwestycji drogowych w 2014 r. pokazuje jednoznacznie, że Gmina Biała Piska nawet nie pofatygowała się, by złożyć taki wniosek na chociażby jedną z ww. inwestycji. Oznacza to, że kolejny raz omija nas szansa na polepszenie kondycji finansowej naszej gminy. Dzięki swojej ciężkiej pracy w 2014 r. np. Gmina Kalinowo otrzymała dotację 455.926,00 zł, a Gmina Dobre Miasto 748.321,00 zł.

Więcej również na stronie: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – LINK

Czy takie działania naszych włodarzy są do końca przemyślane? Czy nasza gmina jest na tyle bogata, żeby nie sięgać po fundusze mając taką szansę?

Wnioski nasuwają się same….

 


 

Comments

comments