beatasokolowska.pl

„MALUCH – edycja 2015”

Przedszkole dla dzieci od 3 roku życia – to już mamy. Jednak istnieje zapotrzebowanie na zorganizowaną opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia – 11co z nimi?

Aktualnie w Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Dzięki temu wielu rodziców może spokojnie pracować, wiedząc, iż ich pociechy są pod troskliwą opieką przedszkolnej kadry pedagogicznej i pracowników obsługi. Jednak w naszej gminie istnieje zapotrzebowanie także na zorganizowanie takiej opieki dla 2-latków. Przykład Przedszkola Miejskiego w Piszu czy też w Orzyszu pokazuje, iż takie grupy cieszą się dużym zainteresowaniem i doskonale wpływają na rozwój dzieci. Jednak jak zwykle w przypadku każdej działalności problemem jest sfinansowanie takiego działania. W tym zakresie najistotniejsza kwestia jest niejako naturalnie rozwiązana. Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej mieści się w przestronnym budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. W takim wypadku nakłady finansowe pociąga za sobą wyposażenie sali, zatrudnienie dodatkowych pracowników i koszty zakupów mediów, jedzenia, itp. Obecnie, nawet takie nakłady mogą być zbyt wielkim wysiłkiem finansowym dla naszej gminy. Warto jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zadbać o dzieci. Warto ponieważ istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie opieki dan dziećmi do lat 3.

11 marca upływa termin składania wniosków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. W ramach programu, który dysponuje budżetem 151 mln zł między innymi gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takie jak żłobki czy kluby dziecięce. W ramach programu „MALUCH” gminy ubiegać się mogą o fundusze na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi oraz zapewnienie im funkcjonowania (60 mln zł) oraz o środki na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. (30 mln zł). Jedynym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymienione formy zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 obok złożenia w nieprzekraczalnym terminie 11 marca wszystkim wymaganych dokumentów jest utrzymanie stworzonych miejsc przez okres 2 lat. Wszelkie informacje w zakresie programu „MALUCH” dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcam serdecznie do lektury, zwłaszcza osoby decyzyjne. Dzieci, będące naszym skarbem i przyszłością winny być obdarzone szczególną uwagą. Gmina, stwarzająca dogodne warunki w zakresie wychowywania dzieci, staje się nie tylko bardziej przyjazna i pomocna mieszkańcom, zyskuje również na atrakcyjności. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważne jest obecnie podejmowanie działań na rzecz zatrzymania odpływu młodych ludzi. Tworzenie form opieki nad dziećmi poniżej lat 3 jest jednym z takich działań. Dbając o dwulatki, dbamy także o ich rodziców, zachęcamy ich do pozostanie w gminie, o podejmowaniu pracy właśnie tutaj.

Fundusze jak widać są, zaplecze również, teraz potrzebna jest wola działania. Dobra wola. Dlaczego inne gminy korzystają z takich możliwości, a nasza nie? Czy nasza władza nie widzi zasadności takich działań?

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/

 


 

Comments

comments