beatasokolowska.pl

Mamy budżet na 2015 rok. Jednym słowem szału nie ma.

Szału nie ma – tak najkrócej można skomentować przyjętą 30 grudnia 2014 roku przez Radę Miejska uchwałę budżetową na 2015 rok. Projekt, który przygotował Burmistrz, zgodnie z informacją która została zamieszczona na stronie www.bip.bialapiska.pl został przyjęty bez żadnych zmian. Na co więc możemy liczyć w bieżącym roku, a co jest tylko pobożnym życzeniem w zakresie gminnych inwestycji?

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Burmistrza Białej Piskiej na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl, oraz w prasie lokalnej w ramach budżetu na rok bieżący zabezpieczono środki m.in.

„(…)na następujące zadania inwestycyjne: rozbudowę kanalizacji sanitarnej, dobudowę punktów oświetleniowych, dokumentację techniczną i modernizację dróg gminnych, dalszą modernizację budynków gminnych, budowę kolejnych placów zabaw, remonty świetlic i realizację wielu innych zadań, o których na bieżąco będę Państwa informował. (…)” (wypowiedź Pana Wojciecha Zbigniewa Stępniaka)

Powyższa informacja może nas skłaniać do przeświadczenia, że plany inwestycyjne w naszej gminie są zaplanowane na szeroką skalę. Niestety lektura uchwały budżetowej ukazuje zupełnie inny obraz rzeczywistości.

Pierwszym zaskoczeniem może być to, że w przedstawionym wizerunku gminy z solidnymi podstawami finansowymi poziom planowanych inwestycji jest niezmiernie niski. Potwierdza to załącznik nr 3 do opisywanej uchwały – z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w 2015r. Zamieszczona w nim kwota 1.474.494,00 zł jest dużo skromniejsza od nakładów inwestycyjnych sprzed roku, kiedy to na inwestycje w naszej gminie przeznaczone zostało przeszło 5 mln zł. Czyżby był to syndrom roku wyborczego?

Zgodnie z założeniami budżetowymi możemy w tym roku zapomnieć o modernizacji jakiejkolwiek drogi. Przecież w roku poprzednim (przypomnijmy roku wyborczym) nasza gmina zrealizowała aż trzy inwestycje drogowe (w miejscowości Komorowo, Nowe Drygały i Lipińskie), szkoda że ten rok taki skromny pod tym względem. Doskonale obrazuje to porównanie wydatków na drogi, które przedstawiają się następująco:

rok 2014- 1.826.700 zł                                                         rok 2015- 229.000 zł                                

W rezultacie na tak potrzebną modernizację dróg w naszej gminie po raz kolejny przyjdzie nam poczekać. Szkoda, że wybory nie są raz na dwa lata. Prawda jest taka, że przed wyborami wyczerpano limit na budowę dróg.

Kolejnym ważnym działaniem, które niestety w świetle danych z uchwały budżetowej nie wygląda rewelacyjnie jest rozbudowa kanalizacji. Owszem w budżecie ujęto dwie bardzo istotne inwestycje dla naszej społeczności a mianowicie: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki- Kolonia Kawałek- Biała Piska oraz budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Małym, jednak wysokość środków przeznaczonych na wymienione cele poraża. Na każdą z tych inwestycji zaplanowano kwotę 5.000 zł. Nawet gdyby nasza gmina starała się o fundusze unii europejskiej, przy takim wkładzie finansowym niewiele zrobimy.

Znakomicie na tym tle prezentuje się natomiast kwestia oświetlenia parku w Białej Piskiej. W roku bieżącym zaplanowano na nie kwotę 100 tyś zł. No cóż po raz kolejny rodzi się pytanie, co jest ważniejsze? Problem naszych mieszkańców ze ściekami i brakiem wody czy oświetlenie parku miejskiego w którym de facto niewiele się dzieje. Pytań związanych z tegorocznym budżetem gminy Biała Piska można postawić jeszcze wiele, zapewne tak wiele, jak dziedzin i zadań, które w tym dokumencie zostały zminimalizowane lub całkowicie pominięte. Lektura uchwały budżetowej sama nasuwa także refleksję dokąd zmierza nasza gmina i co chcą uzyskać oraz pozostawić po sobie ludzie obecnie za nią odpowiedzialni. Wymienione działania, przykłady tego co jest uznawane za ważne, a co nie, pokazują także, że nie zawsze oficjalne stanowisko pokrywa się z tym co zawierają urzędowe dokumenty. Warto sięgnąć np. do budżetu by zyskać pełen obraz funkcjonowania naszej gminy i wyrobić sobie własne w tym zakresie zdanie.

 

 

Comments

comments