beatasokolowska.pl

Nowe świetlice! Ale co dalej?

Moją refleksję nad zmianami – naszego najbliższego otoczenia w kontekście wyremontowanych bądź wybudowanych świetlic – wywołała lektura materiałów zamieszczonych na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dnia 19 maja została opublikowana lista sołectw, które zakwalifikowały się do programu odnowy wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pn. „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 r. Zakwalifikowane do tego programu sołectwa będą miały możliwość skorzystania ze szkoleń, wizyt studyjnych oraz wsparcia finansowego małych inwestycji na wsiach.

Z możliwości jakie daje program postanowiły skorzystać dwa sołectwa Gminy Pisz – Pogobie Średnie i Turowo Duże oraz dwa sołectwa w Gminie Ruciane Nida – Ukta i Wejsuny. Zgodnie z regulaminem programu, zgłoszeń sołectw dokonywały gminy, które wraz z kwalifikacją danego sołectwa do programu winny zapewnić koordynatora gminnego w celu wpierania działań oraz zharmonizowania współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Jak widać, nie wymaga to zbyt wielkiego zachodu i żadnych nakładów. Wystarczy chcieć i zaangażować się w działanie. Wspólnie można zrobić więcej.

Niestety takiej woli działania zabrakło w przypadku Gminy Biała Piska. Próżno szukać jakiegokolwiek sołectwa zarówno na liście wniosków zakwalifikowanych jak i tych odrzuconych. Szkoda. Program Odnowy Wsi mógłby stanowić doskonałą kontynuację zmian, jakie zapoczątkowano budową świetlic wiejskich. Potencjał, jaki daje takie zaplecze w powiązaniu z zaangażowaniem mieszkańców mógłby stanowić doskonały początek np. odnowy miejscowości lub tym podobnych działań. Wygląda na to, że nowa świetlica, droga czy wodociąg wyczerpuje według naszych władz listę potrzeb sołeckich. Jednak nowy, nawet najpiękniejszy i najfunkcjonalniejszy budynek nie rozwiązuje problemów samoistnie. Świetlice i ośrodki kultury muszą funkcjonować, by przynosić efekt dla uzyskania którego powstały. Nie trzeba w tym zakresie wiele. Wystarczy animator, osoba, która zaangażuje się w życie lokalnej społeczności, skanalizuje potrzeby i przy wsparciu Gminy będzie je urzeczywistniać. Takie właśnie szanse otworzył Program Odnowy Wsi, który niestety nie wzbudził zainteresowania w Gminie Biała Piska. Rodzi się kolejne pytanie: Czy nasze władze podjęły tę decyzję samodzielnie, bez konsultacji z poszczególnymi sołectwami, roszcząc sobie prawo do odgórnego ustalania co i dla kogo jest dobre?

Link do publikacji artykułu Urzędu Marszałkowskiego TUTAJ


 

Comments

comments