beatasokolowska.pl

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BIALMED SP. Z O.O. –

– KANDYDAT NA BURMISTRZA WOJCIECH STĘPNIAK MIJA SIĘ Z PRAWDĄ –

27.11.2014r. Zastępca Burmistrza Białej Piskiej Wojciech Stępniak opublikował w lokalnej prasie artykuł, który, pomimo rzekomo informacyjnego charakteru, stanowi przejaw agitacji wyborczej. Artykuł ten porusza m.in. kwestię planowanej od ponad 2 lat przez Bialmed Sp. z o.o. inwestycji – budowy nowego budynku biurowo-magazynowego. Ponieważ informacje zawarte w tym artykule są nieprawdziwe oraz bezzasadnie stawiają naszą firmę w niekorzystnym świetle choć Bialmed Sp. z o.o. nie angażuje się w sprawy polityczne€“ zmuszeni jesteśmy zareagować. Wymaga tego bowiem tak obrona dobrego imienia naszej Spółki, jak i potrzeba zaprezentowania opinii publicznej całej prawdy o działaniu dotychczasowych władz Białej Piskiej wobec Bialmed jako miejscowego przedsiębiorcy i inwestora.
 
Nasza firma – mimo wielu potencjalnie bardziej atrakcyjnych ścieżek rozwoju, w tym propozycji płynących od zlokalizowanych w dużych miastach specjalnych stref ekonomicznych chciała wybudować nową siedzibę i magazyn w Białej Piskiej.
Pierwszym etapem procedury inwestycyjnej już po uzyskaniu prawa do gruntu było wystąpienie do Burmistrza Białej Piskiej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla tego przedsięwzięcia. Wniosek w tym zakresie został złożony przez Bialmed Sp. z o.o. w dniu 10.05.2012r., a następnie zmieniony i uzupełniony w kolejnych dniach (15, 17, i 18.05.2012r.). Dnia18.05.2012r. wszczęto postępowanie, które prowadził de facto Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Stępniak. Postępowanie to było prowadzone w sposób nadzwyczaj biurokratyczny, czego nie uzasadniały żadne przepisy prawne, a w konsekwencji także i przewlekły. Nie sposób niczym wytłumaczyć faktu, że Burmistrz po uzyskaniu już w lipcu 2012r. wymaganych opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzję wydał dopiero po upływie kolejnych kilku miesięcy a to w dniu 13.11.2012r. W międzyczasie wnioski Bialmed Sp. z o.o. o przyspieszenie rozpoznania sprawy były zbywane.
Co więcej wydana przez Burmistrza opinia była wadliwa, sprzeczna z prawem. Nasza Spółka jest przekonana, że taki sposób załatwienia sprawy wynikał z jednej strony z ignorancji władzy, która zwyczajnie nie zna przepisów prawa, na podstawie których ma wydawać decyzję, a z drugiej strony z całkowicie niezrozumiałego negatywnego nastawienia do miejscowych przedsiębiorców. Wadliwa decyzja zmusiła Bialmed Sp. z o.o. do złożenia stosownego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zajęło to niestety kolejne miesiące decyzją z dnia 19.04.2013r. Kolegium uchyliło w całości Decyzję Burmistrza. Następnie Bialmed wystąpił o modyfikację decyzji. Kolegium uznało się za niewłaściwe i przekazało wówczas sprawę Burmistrzowi Białej Piskiej. Wówczas Burmistrz po raz kolejny wykazał się „dobrą wolą” wobec naszej firmy. Mianowicie zamiast podjąć postępowanie i wydać adekwatną decyzję, wdał się w spór kompetencyjny z Kolegium, co skutkowało dalszym wielomiesięcznym przedłużeniem sprawy, która w ten sposób musiała trafić aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W tym też czasie Pan Wojciech Stępniak jedynie pozorował zaangażowanie i pomoc,€“ przedstawiając w istocie nieakceptowalną ofertę sprzedaży naszej firmie dużej działki gminnej z przeznaczeniem na parking „jedynie” za kwotę blisko 0,5 mln zł.
Efekt działań i zaniechań Pana Wojciecha Stępniaka jest taki, że pomimo upływu ponad 2,5 roku od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Bialmed nie uzyskał warunków, o które prosił. Spółka ma obawy o to, jak będą wyglądać dalsze procedury dot. warunków zabudowy i samego pozwolenia na budowę. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być poszukiwanie przez naszą firmę innej lokalizacji inwestycji, gdzie władze gminy będą nie tyle przyjazne, co po prostu normalne.
Chociaż dalecy jesteśmy od bieżącej polityki, to w kontekście wyborów prosimy wszystkich Państwa o zastanowienie się czy chcemy mieć władze, które lekceważą potrzeby miejscowych przedsiębiorstw, zmuszając je w ten sposób do inwestowania w innych Gminach, destruktywnie wpływając na budżet i rynek pracy?

Zarząd
Bialmed Sp. z o.o.


 

Comments

comments