beatasokolowska.pl

Potencjał niewykorzystany

Kontynuując myśl zapoczątkowaną w ostatnich wpisach pt.: „Samorząd a organizacje pozarządowe” oraz „Informacja (nie)publiczna”, a także mając na uwadze brak zainteresowania władz gminy w zakresie aktywizacji społeczności wiejskiej pragnę przestawić Państwu, a myślę, że również zainteresować ciekawymi inicjatywami Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Festiwal Miejscowości Tematycznych „Miejsca z Duszą” oraz konkurs na „Najaktywniejszą Wieś Warmii i Mazur” są wydarzeniami skierowanymi do wszystkich małych społeczności Warmii i Mazur, promującymi aktywność lokalną oraz działalność w obszarze ekonomii społecznej na terenach wiejskich. Festiwal, który odbędzie się 2 sierpnia br. we Fromborku, obok rozstrzygnięcia konkursu na „Najaktywniejszą Wieś Warmii i Mazur” będzie połączony z targami ekonomii społecznej, co jest znakomitą okazją do zaprezentowania dorobku swoich miejscowości oraz wymiany doświadczeń i nawiązania ważnych i potrzebnych kontaktów.

Przykład inicjatywy ESWIP (więcej informacji na stronie www.eswip.pl ) pokazuje, że w zakresie aktywizacji środowisk wiejskich oraz małych społeczności dzieje się wiele. Ludzie zainteresowani zmienianiem swojego otoczenia, wprowadzaniem nowych rozwiązań, zacieśnianiem więzów społecznych mają dzięki m.in. takim wydarzeniom jak Festiwal we Fromborku, możliwość szukania nowych rozwiązań i pomysłów, oraz czerpania z doświadczeń innych, którzy aktywnie działają na rzecz swojego lokalnego środowiska. Warto także sięgnąć po informacje i wsparcie jakie zapewnia portal www.witrynawiejska.org.pl , która skierowana jest do mieszkańców wsi i małych miast, wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym.

W każdej lokalnej społeczności drzemie olbrzymi, niewykorzystany potencjał, który, w co głęboko wierzę czeka na impuls do działania. Potencjał ten można obrócić na korzyść każdej miejscowości, która stanie się tym samym miejscem ciekawym, godnym uwagi i zainteresowania, stanie się małą ojczyzną każdego z nas, z której będziemy dumni.


Comments

comments