beatasokolowska.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518N

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 N dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu : około 1,7 mln w tym dofinansowanie : około 1,2 mln

Comments

comments