beatasokolowska.pl

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz, Etap I – od km 11+ 036,96 do km 20+850,00 – odcinek Cierzpięty – Orzysz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Całkowita wartość projektu około 10 mln w tym dofinansowanie: około 7,3 mln.

Comments

comments