beatasokolowska.pl

Stanowiska w radzie rozdane

Układanie powyborczych puzzli zakończone. Niestety, ale nie każdy Komitet Wyborczy otrzymał po jednym przewodniczącym komisji, a byłby to piękny kompromis i ukłon komitetu rządzącego wobec pozostałych. Tyle w kampanii wyborczej mówiono o wspólnej pracy na rzecz naszej gminy. W naszym samorządzie, na ostatniej sesji, absolutnie to się nie sprawdziło. Przemówienie lidera tego komitetu Pana Wojciecha Zbigniewa Stępniak, w chwili ślubowania na fotel burmistrza, w kwestii wspólnej pracy, rozmowy i działań ma się nijak do ostatecznego kształtu naszej rady miejskiej i funkcji poszczególnych osób.

I tak kluczowe stanowiska przedstawiają się następująco:

Grabowski Marek – Przewodniczący Rady Miejskiej (miesięczna dieta około 1.300 zł)
Gutowska Waleria – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (miesięczna dieta około 993 zł)
Brzózka Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (miesięczna dieta około 993 zł)

Komisja Rolnictwa
Przewodniczący- Brzózka Jerzy
Z-ca Przewodniczącego- Konopka Piotr (miesięczna dieta około 861 zł)

Komisja Finansów …
Przewodniczący- Łoniewski Paweł Stanisław (miesięczna dieta około 993 zł)
Z-ca Przewodniczącego- Łoś Artur Mateusz (miesięczna dieta około 861 zł)

Komisja Oświaty …
Przewodniczący- Gutowska Waleria
Z-ca Przewodniczącego- Wojsław Krystian (miesięczna dieta około 861 zł)

Komisja Budownictwa …
Przewodniczący- Gąska Dariusz (miesięczna dieta około 993 zł)
Z-ca Przewodniczącego- Pac Jarosław (miesięczna dieta około 861 zł)

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Duda Sławomir (miesięczna dieta około 993 zł)
Z-ca Przewodniczącego- Konopka Piotr

PSL, jak również KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO nie ma swojego reprezentanta w prezydium rady, a komisja rewizyjna mająca sprawdzać działania burmistrza składa się w większości z członków KWW Wojciecha Zbigniewa Stępniaka. Czas pokaże czy są to dobre decyzje?

Funkcje to nie tylko prestiż, ale też większe uposażenie, bowiem radny bez funkcji dostaje około 728 zł miesięcznie. Jesteśmy najbiedniejszym samorządem mazurskim. W związku z tym może warto byłoby wziąć przykład z innych gmin i ograniczyć tę ilość funkcji w naszej radzie do minimum. Pozostawić jednego wiceprzewodniczącego i zlikwidować zastępców w poszczególnych komisjach. Skoro w innych samorządach tak może być to i nasi radni daliby radę. Życzę dla nich owocnej pracy.

Comments

comments