beatasokolowska.pl

Sukces dzięki doświadczeniu

Sieć kontaktów zawodowych, doświadczenie oraz pomysł – tak najkrócej można scharakteryzować klucz do sukcesu. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zdobyłam niezbędne doświadczenie potrzebne do prowadzenia dużych projektów. Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich pozwoliła mi także nawiązać liczne kontakty z ludźmi zajmującymi się takimi projektami oraz kontakty, które dają duże możliwości i są szansą na sukces. Punktem wyjścia do skonstruowania i przeprowadzenia projektu inwestycyjnego jest dobry pomysł, który nawiązuje do potrzeb lokalnej społeczności i jest realny. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz kontakty procentują w postaci dużych i potrzebnych działań inwestycyjnych. Efektem tego są między innymi dwa prowadzone aktualnie przez Powiat Piski projekty – „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie” dofinansowany w 90% z UE oraz „Rozwój inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej” dofinansowany w 85% z UE. W obu wspomnianych projektach pełnię funkcję koordynatora.

Rezultat wspomnianych działań jest widoczny także w Białej Piskiej, gdzie termomodernizacji i remontu doczekały się dwa budynki Zespołu Szkół Nr 1. Podobne działania w postaci wielomilionowych inwestycji są potrzebne i możliwe w Gminie Biała Piska. Oczywiście nie neguję dotychczasowych działań obecnych włodarzy w tym zakresie, które wprowadzają zmiany idące w dobrym kierunku, jednakże jestem przekonana, że można zrobić więcej i lepiej zwłaszcza w zakresie finansowania inwestycji. Doświadczenie, kontakty i pomysły – od tego winno się wyjść i na tym trzeba zbudować zespół, który będzie w stanie sięgać i zdobywać większe środki z Unii Europejskiej oraz z dostępnych funduszy i programów krajowych. Zespół, który oparty będzie na kompetencji, współpracy i wzajemnym poszanowaniu z nadrzędnym celem rozwoju miasta i gminy Biała Piska. Ja w chwili obecnej z takim zespołem mam przyjemność pracować na rzecz społeczności Powiatu Piskiego.

Biala 01

Inwestycja przeprowadzona została w ramach projektu „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie”. Całkowita wartość wyniosła 629.734,14 zł z czego 566.760,73 zł (90%) stanowi dofinansowanie z UE, wkład Powiatu Piskiego 62.973,41 zł.

Biala 02

Biala 03

 

 

 

 

 

Inwestycja prowadzona w ramach projektu „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie”. Całkowita wartość wynosi 1.483.851,96 zł z czego 1.335.466,76 zł (90%) stanowi dofinansowanie z UE, wkład Powiatu Piskiego 148.385,20 zł.

 


 

Comments

comments