beatasokolowska.pl

Wojciech Kass

Pani Beata Sokołowska kandyduje na stanowisko burmistrza Białej Piskiej. Rodzaj męski słowa burmistrz zdaje się w tym miejscu wyrządzać krzywdę pani Beacie i wszystkim kobietom, gdyż to one ostatnimi czasy wyprzedziły mężczyzn pod wieloma względami. Wziąwszy od mężczyzn najlepsze cechy takie jak: zdecydowanie, siłę woli i ducha, zdolność do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, bezkompromisowość, jasność i precyzyjność myślenia, skuteczność działania; oparły się pokusie asymilacji niedobrych męskich cech – braku opanowania, nadmiernej pobudliwości w dysputach publicznych, chęci narzucania własnego zdania.
Pani Beata Sokołowska prezentuje to, czego potrzeba naszej samorządowej i społecznej rzeczywistości: delikatną kobiecą stanowczość poglądów, świadomość obranego celu, umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, nastawienie na dialog i współpracę w rozwiązywaniu problemów. A wszystko to jest poparte urodą i osobistym wdziękiem, powierzchownością wzbudzającą zaufanie.
Śmiem twierdzić, że w kandydaturze pani Beaty mamy do czynienia z osobistą kobiecą doskonałością, co jest zjawiskiem o wiele rzadszym niż osobista doskonałość męska. Predysponuje to panią Beatę do piastowania urzędu publicznego.
Opowiadam się za prezentowaną przez panią Beatę wrodzoną skłonnością do spokojnego, równomiernego, szczęśliwie zgodnego istnienia i obcowania, łagodnego jak oliwa sposobu rozwiązywania sporów oraz budowania spokoju na codziennym, rozkołysanym morzu życia.

WOJCIECH KASS- poeta, Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego. Stypendysta ministra kultury (2002, 2008). Został uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki. Jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, angielski, włoski, litewski, czeski, serbski, słoweński, bułgarski i hiszpański.  Odznaczony Brązowym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, laureat nagrody prezydenta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki “Sopocka Muza” 2011.

Comments

comments