beatasokolowska.pl

Wojciech Kujawski

Dzień dobry Pani Beato,
Dobry dzień dobrze jest zacząć od dobrej wiadomości, a tu tymczasem dwie dobre wiadomości przychodzą za jednym razem!
Oto dowiaduję się, że Beata Sokołowska zamierza kandydować na burmistrza Białej Piskiej i autentycznie podwójnie się cieszę. Dlaczego? Raz, że Ten kandydat, dwa że To miasto.
Z racji kierowania dwoma nowoczesnymi zakładami przemysłowymi ulokowanymi na Mazurach oraz prowadzenia własnej działalności wydawniczej od kilkunastu lat mam okazję do regularnych kontaktów z urzędnikami samorządowymi różnego szczebla praktycznie na całym obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Moje doświadczenia w tym względzie dają solidną podstawę do wyrobienia sobie miarodajnej opinii na temat jakości pracy osób zatrudnionych w jednostkach samorządu. Niestety są to doświadczenia zbyt często skłaniające do smutnych refleksji.
W moim przekonaniu praca w urzędzie zobowiązuje. Zobowiązuje do bycia kompetentnym i skutecznym w realizowanych zadaniach, uczciwym, rzetelnym / słownym, wiarygodnym, przyjaźnie choć rzeczowo nastawionym do klientów urzędu… a także do jego godnej reprezentacji w relacjach zewnętrznych, wyrażającej się m.in. wysoką kulturą osobistą. W kontakcie z pracownikiem jakiegokolwiek urzędu lubię mieć przy tym przekonanie, że swoją posadę zawdzięcza wyłącznie własnym talentom, a nie tzw. bliżej nieokreślonym układom.
Są to cechy, które spotykam zdecydowanie zbyt rzadko, a już do zupełnej rzadkości należy spotkanie osoby, która posiadłaby wszystkie wymienione przymioty. Z pełnym przekonaniem zaliczam Panią do takich osób i dlatego oddaję swój głos poparcia na Pani kandydaturę w wyborach burmistrza Białej Piskiej.
Przemierzając regularnie cały region Warmii i Mazur co jakiś czas przejeżdżam przez Białą Piską, obserwuję zmiany (lub ich brak), porównuję z innymi miastami… W mojej ocenie Biała Piska zasługuje na więcej, na więcej zasługują też jej mieszkańcy, a w szczególności na dużo więcej zasługiwali pracownicy ośrodka kultury, których zaangażowanie przy projekcie książki Biała Piska dawniej kilka lat temu zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, a którzy ku mojemu zdziwieniu w dość przykrych okolicznościach musieli pożegnać się z instytucją, której oddali swoje najlepsze siły twórcze.
Dlatego cieszę się na tą kandydaturę, na ten urząd, w tym właśnie mieście.
I w międzyczasie widzę jeszcze trzeci powód do uśmiechu na dobry dzień – „to idzie młodość”, niech inni młodzi biorą przykład, że można i że trzeba brać sprawy w swoje ręce.
Pani Beato – życzę powodzenia!

WOJCIECH KUJAWSKI- przedsiębiorca i autor książek poświęconych regionowi Warmii i Mazur. Od ponad 20 lat związany z branżą meblową, w tym od ponad 15 lat z nowymi zakładami utworzonymi w Ełku. Za swoją działalność wydawniczą był wielokrotnie nagradzany, w tym dwukrotnie przez Marszałka Województwa W-M (Laur „Najlepszym z Najlepszych” 2010, 2014), Starostę Ełckiego (Statuetka „Ełcki Bocian” 2010) i Prezydenta Olsztyna (nagroda „Za szczególną promocję dziedzictwa kulturowego regionu” 2014). Od niemal 30 lat uprawiający orientację podwodną, zdobył w tej dyscyplinie sportu kilkanaście medali rangi mistrzostw Polski, w tym kilka tytułów mistrz Polski indywidualnie i drużynowo (najwszechstronniejszy zawodnik MP w 2013 i 2014 r.)

Comments

comments