beatasokolowska.pl

Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu poinformował o uzyskaniu 2,6 mln zł dofinansowania na działanie pn. – Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. – Pieniądze, o które będzie można ubiegać się już niebawem (wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji i niezbędnych informacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu) są skierowane przede wszystkim do wykorzystania przez przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne legitymujące się ukończeniem 29 lat. W ramach wsparcia przedsiębiorcy będą mieli możliwość zatrudnienia zarówno poprzez prace interwencyjne jak i staże. Z drugiej strony osoby bezrobotne, kwalifikującej się do uzyskania pomocy mogą liczyć na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, staż, przeszkolenie oraz uzyskanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Co ważne projekt w swoim założeniu realizowany będzie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i odpowiadać na faktycznie zapotrzebowanie rynku pracy.

Szanowni Państwo,

Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Piskim oraz w Gminie Białą Piska nie wymaga komentowania. Dodatkowe pieniądze, które już niebawem rozdysponuje PUP w Piszu są szansą dla każdego, kto spełnia przesłanki uczestnictwa w tym programie oraz dotychczas bezskutecznie poszukiwał pracy. Zachęcam zarówno przedsiębiorców jak i poszukujących pracy do zainteresowania się tym projektem. Może właśnie ta oferta jest skierowana do Państwa.


 

Comments

comments