beatasokolowska.pl

Z pomysłem po granty

Ile jest wart dobry pomysł? Tysiąc, może pięć albo więcej. Trudno jest udzielić jasnej i konkretnej odpowiedzi w tym zakresie. Jednak to właśnie kwestia finansowa stoi nie jeden raz na przeszkodzie realizacji doskonałej inicjatywy lub pomysłu.

Rozwiązaniem bolączki finansowania ciekawych, a nie jeden raz potrzebnych działań, jest między innymi konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego w terminie od 17 lipca do 6 sierpnia zostanie przeprowadzony nabór wniosków, których realizacja przypadnie na okres pomiędzy 10 sierpnia, a 30 listopada br. Czemu warto zainteresować się konkursem? Z kilku istotnych powodów. Przede wszystkim można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 1500 zł do 5000 zł, kolejną istotną rzeczą jest wkład własny w wysokości 10% wartości realizowanego zadania – jednak w tym zakresie nie jest wymagany wkład finansowy – może to być także wkład niefinansowy. Argumentem przemawiającym na rzecz zainteresowania się konkursem jest to, do kogo został skierowany. O granty w jego ramach mogą się bowiem ubiegać grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe.

Inicjatywa, dająca możliwość zwiększenia zaangażowania mieszkańców działających zarówno w grupach nieformalnych jak i samopomocowych oraz w ramach NGO w życie publiczne, poprzez wpieranie oddolnych inicjatyw, przysłużyć się może przede wszystkim dobru wspólnemu. Granty – mikrodotacje, które można uzyskać z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie mogą się tym samym przełożyć każdej społeczności. Mogą stanowić także doskonały początek animacji życia każdej wspólnoty lokalnie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, iż dla każdego, kto dotychczas nie miał styczności z tego typu konkursami napisanie wniosku może być kwestią problematyczną. Wsparcie w tym zakresie można uzyskać między innymi poprzez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno-Doradczych Warmia Mazury Lokalnie z których dla powiatu piskiego wyznaczony jest:

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
 ul. Polna 2  12-221 Ruciane Nida,  tel. 510211940
 www.spdim.pl, rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl

Więcej informacji o konkursie można uzyskać między innymi na stronach: www.warmiamazurylokalnie.pl oraz www.warmia.mazury.pl

Dnia 25 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 w Restauracji Kapiodoro przy ul. Dworcowej 6f w Rucianem Nidzie, odbędzie się szkolenie w nawiązaniu do ogłoszonego konkursu.

Zachęcam Państwa do rozważenia możliwości ubiegania się o granty, a tym samym zainicjowania zmian, zwiększenia aktywności czy też zorganizowania dobrej zabawy. Pieniądze czekają, jednak sięgnąć po nie należy samemu.


 

Comments

comments