beatasokolowska.pl

Zabytki naszej gminy

????????????????????????????????????

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Białej Piskiej Nr 241/1/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Biała Piska na terenie gminy zarejestrowanych jest 137 zabytków architektury. 68 pozycji spisu dotyczy samego miasta Biała Piska z czego 56 to budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe.
Bez apelacyjnie gminna ewidencja zabytków jest dobrym krokiem dzięki któremu wiemy przynajmniej, które budynki i miejsca posiadają wartość historyczną. Jednak sam dokument nie uchroni wymienionych w nim obiektów przed popadaniem w ruinę. O ile w przypadku ratusza kościoła parafialnego czy budynków Zespołu Szkół Nr 1 nie ma problemu z ich remontowaniem i utrzymaniem, to o wiele gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie budynków pozostających w prywatnych rękach. Jednak czy jedne zabytki są gorsze od drugich, a tym samym nie potrzebują remontów, renowacji, czy tym podobnych zabiegów utrzymujących ich stan? Oczywiście nie i warto to podkreślić. Zresztą dobrych działań i rozwiązań w tym zakresie nie trzeba szukać daleko. Wystarczy przyjrzeć się działaniom podejmowanym od kilku lat przez miasto Ełk. W przeciągu 6 lat miasto sukcesywnie zwiększa budżet na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane ratując tym samym zabytki i przywracając im dawny blask. W bieżącym roku, wraz z VI edycją konkursu w ramach którego samorząd miasta udziela wsparcia finansowego na ratowanie zabytków dofinansowanie otrzymało 5 projektów na łączną kwotę 300 tys. złotych. Dofinansowanie, którego wysokość wynosi 50% planowanych prac trafi między innymi do wspólnot mieszkaniowych, parafii i seminarium duchownego. To tylko jedna z licznych możliwości jakie istnieją w zakresie ratowania niepowtarzalnej architektury mazurskich miasteczek. Być może przykład miasta Ełk nie oszołamia skalą przeznaczanych środków na ratowanie zabytków. Jednak coś w tym zakresie jest robione. W przypadku Białej Piskiej, miejscowości, które w przeciwieństwie do zniszczonego pod koniec wojny Pisza jest bogata w zabytki warto chyba podjąć działania w kierunku zachowania, a być może i odrestaurowania zabytkowych obiektów. Warto chyba zachować miejsca posiadające przedwojenny urok i są realnym świadectwem minionych dni i niewątpliwym dziedzictwem po dawnych gospodarzach tych ziem. Warto podjąć działania by za kilka lat stara zabudowa Białej Piskiej nie podzieliła losu wyburzonego niedawno zrujnowanego młyna. Być może za jakiś czas książka „Biała Piska dawniej” będzie jedynym świadectwem tego jak miasto wyglądało kiedyś. Oby do tego nie doszło.

Comments

comments