beatasokolowska.pl

Zaoszczędzone pieniądze Gmina Biała Piska mogłaby przeznaczyć na kolejne inwestycje

W ostatnich dniach na stronie BIP Gminy Biała Piska pojawiło się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. W ogólnym odbiorze wszystko wydaje się w porządku, ale gdy przeanalizuje się wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy pod względem celowości i gospodarności oraz jakości nie zawsze już można powiedzieć, że wszystko zostało wykonane właściwie.

Przykładem jest chociażby jedna z wykonanych inwestycji „Remont zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej” na łączną kwotę 559.000,05 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków PO RYBY 2007-2013 przy dofinansowaniu jedynie 61,52%, w wysokości 343.935,31 zł. Wkład własny jaki gmina musiała zabezpieczyć to kwota 215.064,75 zł. Wniosek o dofinansowanie gmina Biała Piska złożyła w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w Orzyszu. Gdyby władze naszej gminy włożyły nieco więcej pracy i przygotowały ten wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, gmina Biała Piska dostałaby dofinansowanie w wysokości do 90%, a wówczas wkład własny kosztowałby nas tylko 55.500,01 zł a nie przeszło 215.000,00 zł. Te oszczędności w kwocie 160.000 zł można byłoby przeznaczyć na kolejne niezbędne dla naszej gminy inwestycje.

Kolejnym nie do końca przemyślanym działaniem pod względem finansowania jest przedsięwzięcie „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kumielsk i Bemowo Piskie” wykonane na łączną kwotę 462.066,02 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków PROW 2007-2013 przy dofinansowaniu jedynie 64,97% w wysokości 300.210,75 zł. Wkład własny jaki gmina musiała zabezpieczyć to kwota 161.855,27 zł. Wniosek o dofinansowanie gmina Biała Piska złożyła w biurze Lokalnej Grupy Działania w Orzyszu. Program, który daje 85% dofinansowania i do którego można było przygotować ten wniosek to Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. W tym przypadku poniesiony przez gminę wkład własny wyniósłby najwyżej 69.309,90 zł co oznacza, że zostałoby 92.545,37 zł na kolejne działania.

Opisane powyżej inwestycje bez żadnej dyskusji były potrzebne, ale można było przeanalizować bardziej szczegółowo ich finansowanie, znaleźć najlepsze źródła finansowania, bez względu na złożoność procedury aplikowania o te fundusze.

Część z zaplanowanych działań na 2013 rok nie zostało wykonanych, jaki jest tego powód dowiemy się pewnie w najbliższym czasie. Jednym z tych działań było wykonanie „audytu i dokumentacji remontu budynków użyteczności publicznej w Bemowie Piskim, Drygałach, Białej Piskiej i Kożuchach”. Pocieszający jest fakt, iż to zadanie zaplanowano w budżecie na 2014 rok i miejmy głęboką nadzieję, że przynajmniej w tym roku zostanie ono zrealizowane, bo bez przygotowanych dokumentacji nie będziemy mieli z czym aplikować o fundusze UE w nowym okresie programowym. Dzisiaj większość samorządów przygotowuje się do kolejnych funduszy UE, a nasze władze postanowiły w roku bieżącym zaciągnąć kolejny kredyt w wysokości 4.711.649 zł. Wielka szkoda, bo te pieniądze byłyby niezłym wkładem własnym dla nowych dobrze przemyślanych projektów.

 


 

Comments

comments