KONSULTACJE
i terapia RTZ

Moim celem jest nauczyć Cię umiejętności, które pozwolą Ci dobrze radzić sobie ze stresem, lękiem, sytuacją w życiu, niezdrowymi przekonaniami i negatywnymi myślami, niską samooceną i.in.

     W czym mogę Ci pomóc

Wewnętrzne przeszkody uniemożliwiające nam satysfakcjonujące, zdrowe życie wynikają z nawyków myślenia, emocji i przekonań. Ponieważ wpływają one na każdy obszar życia – ich racjonalna zmiana – podnosi jakość życia.

W pracy koncentruję się głównie na:

 1. bieżących problemach wzbudzających negatywne emocje i uczucia
  • wymagających dystansu, spojrzenia z boku, uspokojenia emocji, podjęcia decyzji itp.
 2. zderzeniem z trudną sytuacją jak np. choroba, utrata pracy
  • wzbudzającą uczucia lęku, obaw lub inne niekomfortowe stany.
 3. zmianie nawyków myślenia o sobie
  • np. wiara w siebie, poczucie własnej wartości, pewność siebie.
 4. zmianie ograniczających przekonań
  • „niezdrowego” myślenia i emocji niesprzyjających realizacji celów i postanowień.
 5. zmianie nawyków STYLU ŻYCIA i zachowania
  • np. odkładanie na później, nawyki zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania.
 6. realizacji celów
  • to proces obejmujący ustalenie Twojego celu, rozpoznanie i wzmocnienie wewnętrznych zasobów, które pomogą Ci realizować cel oraz usuwanie sabotujących blokad i ograniczeń. A następnie monitoring zmian i modyfikację działania (jeśli potrzeba).

JEŚLI CHCESZ ZMIANY, JEST CI TRUDNO, Z CZYMŚ SOBIE NIE RADZISZ –
zrób pierwszy krok i zapisz się na pierwszą sesję!

NAUCZĘ CIĘ:

9

Jak radzić sobie z emocjami, stresem, lękiem.

9

Jak uwolnić się od negatywnych myśli i niezdrowego dialogu wewnętrznego.

9

Jak się nie zadręczać niepowodzeniami.

9

Jak rozpoznawać niekorzystne przekonania i zastępować je takimi, które Cię wspierają.

9

Jak pomagać sobie samemu na co dzień.

9

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

DZIĘKI TEMU:

9

Będziesz skuteczniej realizować swoje cele, zmieniać nawyki.

9

Zyskasz więcej odwagi by podejmować wyzwania.

9

Poczujesz się pewniej.

9

Osiągniesz wewnętrzną równowagę i spokój.

9

Będziesz zdecydowanie lepiej i twórczo radzić sobie z frustracją kiedy napotykasz przeszkody podczas realizacji swoich celów.

9

Poprawisz swoje samopoczucie, a Twoje życie będzie szczęśliwsze.

     Metody, z których korzystam

Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym i dyplomowanym coachem zdrowia.  Przeszłam też dodatkowe szkolenia z RTZ. W pracy wykorzystuję głównie metody RTZ (racjonalna terapia zachowań) oraz coachingu.
Ważne jest dla mnie aby w procesie sesji terapeutycznych ze mną nauczyć Cię stosowania praktycznych metod w swoim życiu.

Terapia RTZ to sprawdzona, udokumentowana, dobrze przebadana, o potwierdzonej skuteczności metoda, która powstała ponad 40 lat temu. Wywodzi się ze szkoły poznawczo-behawioralnej. Metodyka pracy pozwala szybko reagować na różne problemy oraz stopniowo docierać do ich źródła, po to by poprawić jakość życia, samopoczucie i swoją skuteczność. W trakcie procesu uczysz się jednocześnie samodzielnego stosowania metod dzięki, którym realnie wpływasz na swoje życie i to jak się czujesz.

RTZ to współpraca krótkoterminowa dająca długotrwałe efekty.  Jest także wspaniałą metodą rozwoju osobistego. To także metoda samopomocy – radzenia sobie z emocjami, niekorzystnymi przekonaniami i negatywnymi myślami.
Może być stosowana zarówno w interwencji kryzysowej, psychoterapii jak i coachingu oraz innych formach pracy nad rozwojem osobistym.
Pracę w oparciu o RTZ wspomagam narzędziami coachingu, zależnie od celu.  

W zależności od potrzeb, podczas konsultacji koncentrujemy się między innymi na odkryciu i usunięciu wewnętrznych przeszkód, które: wpływają na Twoje emocje i uczucia, sabotują Twoją skuteczność, zmianę nawyków i realizację celów, wpływają negatywnie na poczucie własnej wartości i pewność siebie, uniemożliwiają pozbycie się lęku i osiągnięcie równowagi emocjonalnej.

Najważniejsze jest jednak to, że koncentrujemy się na teraźniejszości i przyszłości a proces ma jasno określone cele

Przeciętnie praca ze mną trwa 8 sesji (+/-3 w zależności od potrzeb).

Proces pracy w oparciu o wymienione metody ma potencjał transformacyjny, poprawiający jakość życia.

 

Pomaga m.in. poczuć się pewnie. Skutecznie przeprowadzać zmiany, na których Ci zależy. Podejmować wyzwania i kreatywnie podchodzić do problemów. Wpływać na swoje samopoczucie i emocje. Osiągać wewnętrzną równowagę i poczucie samorealizacji.

R

T

Z

KALENDARZ

Zarezerwuj swoje spotkanie

Kiedy ustawisz swoje preferencje – w kalendarzu pojawią się dostępne terminy. Konsultacje odbywają się przez Skype. Każda sesja trwa 50 minut (+10 minut na podsumowanie spotkania). 

Koszt konsultacji online – 150 zł/godz.
Koszt 1 sesji online –
100 zł
W Warszawie istnieje możliwość spotkania stacjonarnie (po uzgodnieniu).

Kolejne spotkania najczęściej odbywają się co 1-2 tygodnie (czas optymalny na uzyskanie najlepszych efektów pracy).

Zapisując się na konsultację akceptujesz regulamin i politykę prywatności.

Ważne jest to, co dzieje się pomiędzy sesjami: dlatego po większości sesji daję zadanie do wykonania. Ważne jest aby zostało ono wykonane przed kolejną sesją.

UWAGA! Kiedy wybierzesz datę i przejdziesz do następnego kroku – w kalendarzu pojawią się dostępne terminy i godziny.

Loading...